Stikkordarkiv: husdyr

Olaf Hundset – bonde og bygdeslakter

Bygdeslakter OH 1

I dag foregår all slakting av husdyr etter samlebåndprinsippet i store, sentraliserte anlegg. Før i tida ble dyra slakta heime av gårdens egne folk eller av en bygdeslakter som ble budsendt ved behov. En slakter måtte i tillegg til å beherske det rent håndverksmessige ved slakteprosessen også ha evne til å håndtere dyr, og ikke minst, omgås mennesker. Olaf Hundset oppfylte alle disse kriteriene og var en populær bygdeslakter på Namdalseid gjennom mer enn femti år.

Les videre

Sikkerhet, helse og hygiene i møte mellom dyr og mennesker

Sikkerhet, helse og hygiene i møte mellom folk og fe001

Kontakt mellom dyr og mennesker innebærer risiko for skader og overføring av smittsomme sjukdommer. Hunder biter, hester sparker eller løper ut, og kyr og okser stanger. Papegøyesyke og hundegalskap er eksempler på at dyr kan bringe med seg smittestoffer som forårsaker alvorlig sjukdom hos mennesker. Blant folk flest er det lite kunnskap om slike forhold, og om det ansvaret det medfører å eie dyr og ha dem i sin varetekt.

I 1999 skrev Erik Stenvik på oppdrag fra Statens dyrehelsetilsyn  en rapport fra forprosjektet «Sikkerhet, helse og hygiene i møte mellom folk og fe». Den redegjorde for risikofaktorer ved kontakt mellom mennesker og dyr og juridiske bestemmelser knytta til dyrehold. Rapporten lanserte også forslag til  tiltak for å forebygge sjukdom og skader knytta til husdyrhold. Rapporten finner du lenke til nedenfor.

Sikkerhet, helse og hygiene i møte mellom dyr og mennesker