Stikkordarkiv: smitte

Importerte kjæledyr kan bringe med seg dødelige sjukdommer til Norge

rabies001

Informasjonsplakat om Rabies (hundegalskap) fra tida før EØS-avtalen påla Norge å åpne grensene. Den gang var det streng importkontroll med dyr for å hindre at alvorlige smittsomme sjukdommer fikk innpass. 

Importen av såkalte gatehunder fra Øst-Europa har skapt debatt. Import av kjæledyr innebærer en risiko for at vi kan få inn smittsomme sjukdommer som vi ikke har i Norge i dag. I første rekke av disse er hundegalskap (Rabies) og hundens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) som representerer stor helserisiko for mennesker. Hvis smittestoffet først kommer til landet kan disse sjukdommene også spres med ville dyr og representere alvorlig helserisiko for mennesker.

Les videre

Sikkerhet, helse og hygiene i møte mellom dyr og mennesker

Sikkerhet, helse og hygiene i møte mellom folk og fe001

Kontakt mellom dyr og mennesker innebærer risiko for skader og overføring av smittsomme sjukdommer. Hunder biter, hester sparker eller løper ut, og kyr og okser stanger. Papegøyesyke og hundegalskap er eksempler på at dyr kan bringe med seg smittestoffer som forårsaker alvorlig sjukdom hos mennesker. Blant folk flest er det lite kunnskap om slike forhold, og om det ansvaret det medfører å eie dyr og ha dem i sin varetekt.

I 1999 skrev Erik Stenvik på oppdrag fra Statens dyrehelsetilsyn  en rapport fra forprosjektet «Sikkerhet, helse og hygiene i møte mellom folk og fe». Den redegjorde for risikofaktorer ved kontakt mellom mennesker og dyr og juridiske bestemmelser knytta til dyrehold. Rapporten lanserte også forslag til  tiltak for å forebygge sjukdom og skader knytta til husdyrhold. Rapporten finner du lenke til nedenfor.

Sikkerhet, helse og hygiene i møte mellom dyr og mennesker