Bestefar minnes: Oppvekst på Lademoen ved forrige århundreskifte

Lafjæra

Strandveien og Lamofjæra sett fra Ladehammeren. Bildet er tatt tidlig på 1900-tallet, men etter at Lademoen kirke ble bygget i 1905. Foto: Trondheim byarkiv.

Min morfar, Emil Simonsen, født 1893, var den nest yngste av i alt 12 søsken. Foreldrene kom fra Fåberg i Gudbrandsdalen og hadde allerede en stor barneflokk da de kom til Trøndelag omkring 1890. Faren Kristian var først smed på Reitanbruket i Orkdal, seinere på Brå dampsag på Byneset. I februar 1894 flytta familien til Trondheim hvor Kristian fikk arbeid som ”Fabrikmaskinist” ved Moe og Hansens bygningsforretning. De bodde i arbeiderbydelen Lademoen, eller «Kolonien» som det også ble kalt, først i Nordtvedts Gade 5, og fra like etter århundreskiftet i Strandveien 37. Barneflokkene var store, og ungene måtte lære å ta vare på seg sjøl og hverandre. Nedenfor kan du lese utskrift av lydbåndopptak fra 1972 der bestefar deler noen av sine minner fra barndommen.

Strandvegen003

Strandveien 37 der familien Simonsen bodde i første etasje til høgre. Eget foto.

I den går’n vi bodd i (Strandveien 37) va det my onga. Dævven, først va det Kristensen – Ingrid, Øivind, Halvdan, Asbjørn, Mildrid, Gunhild, hu som va i Oslo, Eli. Hvertfall 8, va dæm. Og så va det Jørgensen – Anna og Hilda og hu utpå vaskerie – Hildur, og Einar og Aksel og Petter. Dæm va 6 dæm og. Og Lerdal va Marie og Eline, ja, ka hu hett hu som dødd da, Lise og Valborg og’n Alfred og’n Olaf og’n Villiam. Og vi va 10 (to av søsknene døde tidlig). Det bli vel enogtredve det? Og i bakgår’n bodd det et gammelt skomakerpar, og ovenpå a Karen, veit du, Karen Kniva. Det va vindu oppi gavel’n der. Hu Karen Kniva kom no me hauet utgjænnom vindue der og ropt når det va nå.

Emil og Karl 1975002 Emil og Karl 1975003

Bestefar (med hatt) og broren Karl på gamle tomter i 1975. Til høgre foran Strandveien 37 på hjørnet mot Nordtvedts gate, det andre i bakgården. Karl var født i 1891 og emigrete til USA etter konfirmasjonen. Norgesbesøket i 1975 var det eneste han foretok, og brødrene hadde ikke sett hverandre på nesten 70 år. Egne fotos.

4811206851_94bfa61532_o

Lamofjæra med Ladehammeren til høgre i 1915. Her ligger i dag Nyhavna og Dora.                        Foto: Trondheim Byarkiv

Fjæra utover mot La’hammar’n va værdens fineste badeplass. Heile vein utover der va det fin sandboinn. Vi fanga to fine åla der, gett. Det va æ og’n Olaf (eldre bror). Vi kom fra Lahammar’n og over øren’, og så vådda vi over elva. Så fekk vi da sjå derre ålan, dæm ha vorte gjæn når floa gjekk. Vi b’ynt fra kværsin ende da, å reng dæm inn, og te slutt fekk vi sopa dæm opp på tørra. Dæm va feit, sjø, – dæm va sainnelig svær omkring. Vi ha dæm i ei bøtt og gjekk på Skandinavi. Kjøpt dæm med ein gang, dæm, for eifæmti for støkke. Det va bra betaling det, 3 krona. Det va en tysker som dreiv Hotell Skandinavi den gangen, en snedig kar.
Vi fann no på alt muli og, sjø. Som da’n Einar Aspås datt i elva. (ler) Det va ei trækran – det va ein stamme opp, og så va det ein bom ut i fra den, som dæm brukt te å heis opp stein eller ka det va ifra lækteran, – og så va det ei stropp ifra den bommen. Og så fann vi da på at vi skoill hæng oss i den stroppa, og så skoill vi sveng ut (over elva). Det koinn no lik gjern vorre ein av oss ainneran som ha dotte ut, som’n Einar, men det vart no han da. Hu røyk av, derre stroppa, og så datt’n i elva. Medt på vinter’n. Slo hol på isen og. Men det va no itj tjukkar is enn at han kom sæ no opp, da. Og vi sto og ropt: ”Svøm, Einar, svøm!” (latter) Og han kom opp, men da ska æ sei dæ han va som et skudd oppgjænnom. Det va kaldt, sjø. Ja, æ ska sei dæ han fekk fart, ja.

Strandvegen

Strandveien sett fra krysset med innherredsveien der innslaget til Strindheimtunnellen er i dag. I gamle dager kaltes dette området for «Åtet» fordi fiskerne gravde mark til agn i Roseborgfjæra her før TMV ble anlagt i 1872. Foto: Trondheim byarkiv.

Han Oskar Follo, maskinisten, det va ein stram kar det gett, ein flott type, men han va litt av ein villbasse. Når’n va gutonge, ja. Vi fôr da sammen æ og han og’n Johan Halvorsen. Også va det ein dag vi fôr ne’i teppholet der. Der elva gjekk inn, – ja det e heilt ansles no, men det va ein pælgal der og innom den det dæm kalt for gammelelva, altså innom stokkan. Og den mur’n som går te jernbanelina han gjekk heilt ne’i der. Så det va teppholet som vi kalt det. Og der holdt vi da på ein dag, æ og’n Johan og’n Oskar Follo. Han hadd tuberkler i knæet, han Oskar sjø, så han hadd gipsa fot. Og så holdt vi da på og klauv ne’over den skråningen, veit du, og så datt’n uti han Oskar. (ler) Med den gipsa foten, veit du. Men han koinn å svøm, veit du, og vi sto og kauka at’n mått svøm så vi fekk hala’n opp. Og så mått’n no hjæm da, veit du. Ko’ss det gjekk med gipsen veit itj æ, om’n løsna av? Iallfall hørt itj æ nå om det. Men han vart bra i foten han Oskar der, men når’n gjekk, no seinar altså, så koinn’n sjå det på’n at’n slang te me den foten, men det va så ubetydli, – det va så ubetydli at det verka som ein mer mandig gang, altså. Han va ein flott kar, ja gett. Og ein sånn villbasse ætte’n vart voksen og. Han hoppa ut ifra Nybrua veit du, fra Bakkbrua og svømt i land. Han va si te å svøm. Og tura litte, – skjænka sæ, og. Men han vart or’ntli, gett. Han gifta sæ me ei utifra Bjugn, der. Et pent kvinnfolk. Æ så dæm sammen som’ gang æ. Og der va’n no te’n daua, no da. Han dreiv og feska veit æ.

4265010245_bb942430cd_o

Lade kirke og Lade gård sett fra Grønnlia ca 1920. Foto: Trondheim byarkiv.

Æ og’n Johan Halvorsen og’n Øivin Kristensen skoill på ski inni Grønnlia, oppom La’kjerka ein gang. Der va det nå guta, sjø. Han Harald Pettersen, urmakarn, han va si te å hopp han, og der ha dæm stelt te et hopp, sjø, oppi bratteste bakken der, som dæm hoppa på. Koinn itj vær tale om at æ sætt utfor der, altså. Ja, så skoill vi da på ski, men så va itj’n Øivin komme han, og vi sto ne’på gata og blistra og ropt på’n. Så kom’n i vindue da. Vi går vi, sa vi, så kjæm du vel ætte da? Ja. Så gjekk vi innover, da. Men så fann vi på det at at vi skoill gå oppå den der bakken og stå, og når vi fekk sjå’n Øivin kom ne’i Lavei’n, så skoll vi sætt i ne’over bakken, aldeles som vi ha hoppa, altså. Og vi kom rennenes ne’om hoppe vi når’n Øivin kom så’n så oss, veit du. Så, når’n kom da, sjø, – det va’n Johan som ført ole mæst – så sa’n: Vi har hoppa bægge vi, på storhoppe te storongan. Og nei, det trudd’n no itj nå på han Øivin, nei. Ja, vi hoppa no nættopp. Ja, så tænkt’n no vel som så han Øivin, når du har hoppa, så ska no vel æ hopp og. Og gjekk opp, sjø, og sætt te han. Og kom utgjænnom hoppe, veit du, og – og gjekk iroint så durabelt, sjø. (latter) Når vi kom sammen da, sjø, så sa’n: Du har fa’n itj hoppa nei, sa’n. Nei, æ ska itj sei æ va nå’n hoppar, nei.

Innherredsveien med Gråmølna (ca 1909)

Innherredsveien med Gråmørna politistasjon til høgre, ca 1910. Foto: Trondheim byarkiv.

Gråmørna va poletistasjon for La’mon. Ein gang va vi der for bær-tjyving, og ein gang for ”ondt i magan” (ler). Det va ein kall vi kalt for ”ondt i magan”, og når vi gjekk forbi’n da, så brukt vi å sei det: ”Æ fekk da så ondt i magan”. Vi va no ækkel da, veit du, men samtidig så skoill no itj en voksen fyr ha brydd sæ nå om det da. Så meldt’n oss da, veit du, og vi vart kalt inn av ein polis som hett Bolkan, han va sjæf innpå La’mon. Det va en stram kar, æ oindres på om’n va nå militær, for han va så stram. Han va litte i slækt me’n Kal Brækkan, han. Ja, så va vi innkalt, og så va’n ”ondt i magan” der og, veit du. Vi satt no og holdt oss på magan, ved siden av’n. Og så va’n ”ondt i magan” inn først, han, te’n Bolkan. Vi satt no uti venterommet der, vi. Da det ha gått ei stoinn, så kom’n ut, han Bolkan. ”Ka det e de kalle dender mann’”, sa’n. ”Ondt i magan”, va det ein som sa. «Men de må da itj hold på å kall mann’», sa’n, ”må la mann’ gå i fred. Ja, forræsten, det e no ei grinlus av en kall og”, sa’n. Ja, det vart itj nå mer av derre der.
Men ein gang skoill æ te å få juling på skolen, gjænnom poletiet, for det va sånn at vess du ha vært på poletikammerset for nå’n ting, så sendt dæm melding te skolen, og så fikk du juling. Det va æ og’n Einar Aspås og nå’n flere, vi holdt på med ”Tjyv-Lars”, som vi kalt det. Og så va æ ”Tjyv-Lars”, og så ha æ ei lita sveip, æ. Og så sprang æ inn i Jensen-går’n. I fra den går’n og te næste va det ein planke. Æ sprang ætte’n Einar, og så hoppa’n oppå planken, veit du. Og så fekk æ tak i foten på’n, æ, og så slo æ’n på enden med sveipa. Det va itj nå har’t da, veit du, men det va no så myttji æ ha tatt’n. Og så kjæm det ei kjærring, og så riv a ifra mæ sveia og b’ynne å slå mæ. Så to æ og dytta te a, æ, og så sprang æ. Og da datt a overend, sjø. Jaggu ha dæm itj meldt det. Så vi vart innkalt te polisen, æ og’n Einar og fler. Langt om læng, så sei lærar’n, klasseforstandar’n vårres: ”Einar Aspås og Emil Simonsen, kom og bli med!” Da ana vi uråd. Vart med ne’på lærerværelset, da sjø. Men så va det sånn at han koinn itj gi nå straff uten at’n to med overlærer’n, og det va’n Benjamin Lie. Og så, når’n fôr og leita ætte han, så va han i by’n. Da lura vi på og hopp ut, altså, i fra an’tasjen, for vinduet sto opp. Men det va no bra vi itj gjor det da, for da ha vi knækt fotan. Men så kom’n tebake: ”Må bli med opp”. Og vi vart med opp gjæn, og vi hørt itj nå mer siden. Så vi oinngjekk no den straffa.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s