Stikkordarkiv: farge

Farger og avtegn hos storfe

sverige

Når du ser ei rosete ku er det kanskje lett å tro at kyr i utgangspunktet er kvite med en eller annen farge spredd i varierende omfang og i ulike mønstre rundt omkring på kroppen. I virkeligheten er det motsatt. Nesten alle dyreslag har i utgangspunktet farge på hud og hår, men en rekke ulike arveanlegg kan hindre pigmentering av større eller mindre områder på hode, kropp eller lemmer, og dette kommer da til syne som kvite partier, eller det vi kaller avtegn. Ofte følger slike avtegn visse mønstre som overføres fra foreldrene til avkommet, og har i mange tilfelle vært brukt som kjennetegn for en rase. Noen av de gamle norske storferasene er for eksempel sidete, men hva i all verden er ei sidet ku?

Les videre

Fola Blakken, Vesleblakken og alle de andre blakke hestene

Blakken-1

Blakken, den trofaste sliteren. Og alle vet hvordan han ser ut.

Det er ei vanlig forestilling at den norske fjordhesten med sin karakteristiske farge er en etterkommer etter villhester som kom til Norge en gang etter istida, ble temt av våre forfedre og har overlevd i sin opprinnelige skikkelse på Vestlandet fram til vår tid. Men er det sikkert at det er slik det henger sammen? Hva skyldes denne spesielle fargen? Har slike hester spesielle egenskaper etter som navnet Blakken nærmest oppfattes som synonymt med vennlig og trofast arbeidskamerat? Slik som Vesleblakken, som ofra livet i legeskyss da det sto om livet for en liten gutt.  Men hvordan kan det ha seg at han, den mest berømte av alle blakke hester, kom fra Rendalen og slett ikke fra Vestlandet?

Les videre