Bestefar minnes: Militærtjeneste på hesteryggen i 1915

Dragontropp 1915

Tropp av Værdalske eskadron på Rinnleiret 1915. Dragon 2343 Emil Simonsen er nr 3 fra høgre i første rekke. Foto: Erik Stenvik

Min morfar Emil Simonsen, født 1893, vokste opp på Lademoen i Trondheim. I 1915 avtjente han verneplikta i kavaleriet som dragon i Værdalske Eskadron av Nordenfjeldske Dragonregiment på Rinnleiret. Han hadde nylig stifta familie, og sønnen og kona bodde hos hennes foreldre ved Jonsvatnet i Strinda mens han var i militæret. En sterk interesse for hester og gleden ved fysiske utfordringer gjorde at han likevel fant han seg godt til rette som kavalerist. Minnene fra Rinnleiret var noe han ofte kom tilbake til så lenge han levde. Nedafor kan du lese utskrift av et lydbåndopptak fra 1972 der han forteller fra denne perioden.

SESJON OG REKRUTTSKOLE.
Sesjo’n va på Ynglingeforeningen, det som e Baptistkjerka no. Oppom Frælsesarmeen. Vi mått klæ av oss, og så vart vi oinnersøkt av lægen. Han villa ha greie på kor æ arbeidd. Æ fortælt’n no det, at æ arbeid’ på Jernindustrien. ”Blir man så velutviklet der, da?”, sa’n.
Det va mang byguta som kom inn i kavalleriet den gangen. Han Leif Hoel va jo med, han va turner, Gustav Stokke, Oskar Kristiansen, Edvin Mo og Bjarne Sæter. Enno va det no fler, sjø – Alf Ådal og ein Larsen. Vi va hoinner mann i æskadro’n. Ja, vi va fir hoinner når aill æskadronan va inn, men i rekruttskolen va vi hoinner. Det va ein æskadron.

Album-5 rindleiret_fra_ekserserplas

Dragon til hest og Rinnleiret med staller og mannskapsbrakker ca 1915. Postkort.

Æ va no vant med hesta, men det va itj så likete for all da vi fekk overta derre hestan, veit du. Vi vart itj kommandert te å sett opp på hesten med ein gang. Men så, veit du, vi vi va kara vi, vi skoill sætt oss opp og ri. Og de’der fæmåringan, veit du, dem va kåt. Iallfall den æ hadd va no jævli kåt. Du veit, det svaia no litt både hit og dit. Det va mang som datt av, datt ned med ein gang (ler). Men det gjekk itj læng, når vi fekk sal, veit du, så va det itj fa’li. Den først hesten æ fekk hett Bredeng. Han va fra Bredeng, gål’n Bredeng. Fæmåring, han va så umuli den hesten at’n vart utsætt, – fekk ein ny ein, æ. Æ fekk gjen’n året ætte og, når æ va inn. Men da va’n tam, gett. Han va næsten itj te å kjenn gjen. Mager og elendig. Så pen som’n va den hesten. Han ha vesst itj hadd det nå godt te bon’en.

Haandbok 1915001

«Blåboka» med  Emil Simonsens dragonnummer 2343 på omslaget.

Utdrag fra «Kampen tilhest» i Dragonernes haandbok 1915:
Som regel vil striden utspilles i 3 forskjellige momenter, selve sammenstøtet, haandgemenget og forfølgelsen. – Sammenstøtet vil alltid være av stor betydning for kampens utfald, undertiden helt avgjørende. – Choket kommer som en hurtig overgang fra manøvergalop til den hurtigste fart hesten kan opnaa.
Naar marsj – marsj kommanderes skal hver mand trykke sporene ind til hesten og fortsætte dermed efter behov sterkere og sterkere indtil sammenstøtet. Naar intet andet er tilsagt, roper samtlige – naar marsj – marsj er kommanderet – tre taktfaste hurra. Trompeterne blaaser anfaldssignal, der gjentages indtil sammenstøtet.
Efter at marsj – marsj er kommanderet holdes sablerne fra begyndelsen i gard, men like før sammenstøtet tar rytterne i 1. geled sabelen i anlæg til støt. – Hvis det er mulig, styrer han hesten like paa nærmeste motstanders hest for at kaste denne omkuld og strækker samtidig sabelen frem for at ramme den fiendtlige rytter med et støt. De ryttere som paa grund av sin plads i en vel sluttet linje, kommer frem mot et mellomrum mellom to fiendtlige ryttere, jager gjennem den fiendtlige linje og søker herunder at støte en eller flere fiendtlige ryttere av hesten. Luker, der opstaar i 1. geled, fyldes straks av 2. geleds ryttere.

Vi rei i angrep over leiret der og. Ja, det gjor vi te gangs og det, gett. Det va nifst det. Det va no ein som vart ød’lagt i kjaka. Han mått no kost inn både tenner og ka det va. Han vart sparka. Hestan datt overeinn, veit du. Det vart jo mølje, – hesta og sabla og – vi hadd jo sablan ut og. Vi satt jo med dragne sabla og ridd i strak galopp, tett på line. Og, veit du, vesst ein hest snubla og datt, så kom det jo nå’n bakom. Så der va det ein som fekk det, – som vart sparka altså. Kolles det gjekk for sæ veit itj æ, men han fekk no ød’lagt kjaka og tenner.
Det va arti æksis det, gett! Vi rei to tima om dag, ein time om morran og ein om kveld’n. Det va no itj så har’t. Jaja, det va no de’der galoppfatningan da. Men det va artig tjenest, vesst va det det. Ha itj villa bytta med nå’n våbenart, æ nei, sjøl om vi hadd længer tid, og mått opp ti’liar og. Vi hadd blåbok, soldatens bok veit du, – regla og forskjellig, og.

Haandbok 1915002

Fra «Haandbok for Dragonerne» 1915.

Løytnant Holm (premierløytnant Harald Wrede Holm, f 1889), han spurt mæ han, vi sto og pussa hestan da, om formeddan. Og så kom ’en. Han ha vakt han. Så stoppa’n attmed mæ. ”Si meg, Simonsen”, sa’n, ”hvis De fikk velge mellom det arbeidet De har, og det her nå, hva valgte De da”, sa’n. ”Æ valgt sæl’følgli arbei’et”, sa æ, ”for der har æ betaling”. ”Jaja, men hvis De fikk samme betaling da”, sa’n. ”Ja, nei, da villa æ heller ha herre her, for det e my tønger det arbei’et æ har”.
Han vart oberstløytnant. Og fyllt 80 år, veit du, for nå’n år siden. Så sendt æ telegram og gratulert’n, – ønska’n te lykke med 80 årsda’n. Så fekk æ svar, langt om læng. Der står det at det to så lang tid for han ha holdt på og undersøkt adressen min. Æ ha itj skrevve nå’n adræsse æ, veit du. Han ha fått my oppmerksomhet i anledning 80-årsda’n, sa’n, men ingenting ha glædd’n mer enn et telegram fra dragon nr. 2343. Det va ein fin mann, gett. Det va ein real kar. Det va itj ein sånn prøysser som skoill ta dæ, samma pokker’n, som dem va ein del av derran der. Han Lindholm snakke æ no itj om, men vi hadd ein Johannesen og, det va no ein sånn som skoill pokk på aill sammen. Nei, han Wrede Holm, det va ein real kar.

Sender:
Harald Wrede Holm
Midtåsen 49
Oslo, Ljan

Til
Dragon 2343/1915 Emil Simonsen
Vollafallet 4
7000 Trondheim

Min hjerteligste takk for hyggelig telegram til min 80-årsdag.
Jeg fikk mange hilsner til dagen, men jeg tror ikke noen gledet meg mer enn denne hilsen fra en dragon fra 1915. De har gjort meg en virkelig glede.
Hjertelig hilsen
Harald Wrede Holm

Det har tatt tid å få rede på Deres adresse. Derfor kommer denne takken så sent.
H.W.H.

rinnleiret_hester

Eskadronen klar til utmarsj fra Rinnleiret.

UTMARSJ TIL JONSVATNET.
Vi ridd i fra Rinnleiret te Jonsvannet. Vi ridd ifra Rinnleiret tili om morran, og så kvila vi på Hammer i Åsen. Der kvila vi og spist. Og så ridd vi te Jonsvannet, og slo leir på Brurok i Bratsberg. Og så hadd vi manøver da, oppi der. Så slo vi leir på Sim, om kveld’n. Og derre, veit du, va rætt over vatne hjæm det (hos svigerforeldrene der koa og sønnen oppholdt seg). Det va mærkli. Rittmestern sa det at det va itj nå permisjona, når vi slo leir. Og æ gjekk inn i storstua på Sim og søkt om permisjon læll, æ. (ler) ”De hørt vel at vi ikke skulle ha noen permisjoner?” ”Ja rittmester,” sa æ, ”men æ bor rætt over vannet hær:” Jaja, æ skoill få ein time. Ein times permisjon!
Og æ skoill ro over. Og så spurt æ’n Paul Sim, da sjø om æ koinn få lån båten. Jau, det koinn æ få. Og æ rodd over. Og rodd no som fa’n sjøl, veit du, for æ hadd jo så kort ti. Og med det samma æ skoill ro forbi næbben på – , sveng mæ ne te skolen (gamle Solbakken skole) der, så to æ i så my me ei år at a knakk. Dæven, æ mått karra mæ fram me ei år, veit du, – så æ kom mæ no over te skolen. Så mått æ jo ha år tebakers, og så gjekk æ neover te’n Jakob og lånt ei år. Dket va jo så vidt æ fekk inn å hæls på på dem, veit du, – det va itj nå mer det. (ler) Så mått æ ro tebakers. Fa’n te greia. Kor ein utur!

Lindholm 2

Rittmester Daniel Kildal Lindholm.

RITTMESTER LINDHOLM.
Han Lindholm va no nå for sæ sjøl, – og skiftanes. Ja, det koinn vær som natt og dag, det sjø, forskjæl’n. Han koinn jo vær så real med f’ræksæmpel æksisen, vi fekk my ri’ing i terrænget, – skogen, og det fekk dem itj de anneran. Men når’n fekk de’der lunan så koinn’n vær hessi og ja, og urettferdig. Og så skreiv vi ein artikkel i Inntrøndelag Socialdemokrat, vi sjø: ”Rittmester Lindholms rædselsregimente på Rinnleiret” som va undertegna ”Samtlige Dragoner”.

(Sitat fra Indtrøndelagens Socialdemokrat, 2.juni 1915:
Ritmester Lindholms optræden paa Rindleret.
Paa Rindleret har ritmester Lindholm, den fra Levanger bekjendte ”demokratiske” officer, foretat sig ting som tyder paa at han agter at oprette et slags rædselsregimente her inde. Han har saaledes sat i gang en soldaterforfølgelse og avstraffelse som er yderst betegnende for for denne officer som ynder at tale saa meget om demokratisering av vort forsvar. Men hvis demokratiseringen skal gaa i den retning hr. ritmester Lindholm har antydet ved sine meriter, saa har vi al grund til at utbryte: Fy, for en demokratisering!
I Værdalens eskadron hadde vi saaledes nylig en affære som taler sit tydelige sprog. En staldvakt som hadde vakt fra kl.6 – 7 og deltok i ridning fra 7 – ½ 9, fik mellem ½ 9 – 9 tilladelse til at gaa og ordne sig, da han kl.9 skulde paatroppe staldvagten igjen. Paa optur til barakken møtte han ritmester Lindholm, som kommanderte ham til stalden og fortsætte sit arbeide. Soldaten, som følte at han var i sin lovlige ret, vedblev fremdeles at gaa. Da grep ritmesteren ham i skuldrene og sa at han skulde lære ham at springe. Efterpaa kom ritmesteren ned i stalden og dikterte ham 2 døgns arrest.
Der hersker en stor misnøie og harme over ritmesterens optræden. Og vi anmoder ham for fremtiden at overveie hvad han gjør. For ellers faar han selv ta konsekvenserne av sine bedrifter.
Flere dragoner.)

Bakgroinn va at han resta opp ein Tøndel i fra Lænsvika. Vi kom opp fra ri’inga, og så skoill’n Tøndel gå på stallvakt dirækte, han. Han spurt sjersjanten da sjø, mens vi heldt på og sala av, om’n koinn stekk opp og få mat me det samma, for vi skoill opp å spis vi og da, – om’n koinn gå opp og ta sæ ein kopp mælk og brødskiv. ”Jada”, sa’n, ”bare skynd dæ no, så vinn du det mens dem hell på her”. Det va det som va det dumme, va at han ha på sæ stallkittel og forkle sjø, kvit stallkittel, veit du og forkle. Og derre skoill’n itj ha hadd på sæ, veit du, men han tenkt jo itj på at’n skoill møt rittmestern.
Da’n Tøndel gjekk oppgjennom stallgata, han, så kom rittmestern. ”Nå, hvor skal du”? Han skoill opp å spis. ”Er du ikke stallvakt?” Jo. ”Springmarsj ned i stallen!” Så b’ynt’n å gå han Tøndel, veit du. Så sprang’n ætte’n og sa at’n skoill spreng, ”Hørte du ikke at du skulle springe?” ”Ja, æ hørt det ja”, sa’n,”men æ spreng itj, æ ska gå.” Han vart gær’n han Tøndel, sjø. Det va ein nokså gjessvint fyr, derre, han ha reist te sjøs før. Og så høgg’n i’n Tøndel han Lindholm, men så så det ut som’n Tøndel skoill te å slå te’n altså, iallfall trudd’n no vesst det sjøl rittmestern, for han trækt sæ tebakers.

Rinnleiret, dragoner

Dragoner på trappa foran brakka. Emil Simonsen foran til høgre. Foto: Erik Stenvik

Vi ha vinduan opp i brakka, og når’n Lindholm kom forbi, så sætt vi i å pip heile gjengen innom vindue. Og så kom’n Lindholm bortover te rampa, eller trammen som dem kalt det. Så gløtta’n på døra og ropt ”Tøndel, kom her. Ta med en deg en børste, børst mine støvler.” Sto der med de brune støvlan sin, og’n Tøndel sto og pussa. Og vi hørt ka’n sa, veit du. ”De må ikke skaffe noen opptøyer”. ”Nei, æ har itj tenkt å skaff nå opptøyer”, sa’n Tøndel. ”De må passe Dem”.
Og så fekk vi straffæksis om kveld’n, – sprengmarsj. Han va nokså træna han Lindholm der, for han ha tatt idrettsmerket. Men så tenkt vi, vi må no vel grei å spreng vi, sammen med han. Og vi sprang no. Æ veit itj kor læng vi holdt på, æ, men det va har’t, ja. Han va nokså sleip te å spreng. Og nok om det. Da’n ætte’på så vart’n bætt’re kjørt på sykhuse på Levanger, han Lindholm. Det va nå me brøstet altså, ka det va veit itj æ. Kongen av Grækenland hadd ein sånn sykdom, iallfall holdt dem på og jabba om at det va det samma. Og der vart’n legganes han, på Levanger sykehus, i heile rekruttskolen, gett. Han va vel 40, 45 år. Æ trur itj han va nå mer. Det va ein jævli flott type. Stram kar, pen va’n og. Vi fekk no ein Jørgen Jensen i sta’n vi. Det va og type, ja. Or’ntli en kile. Han hadd vært me i ridekonkurransa i London, han. Han va gålbruker fra Hedemark, men han va formann i Norges landsforbund for idrett. Så det va ein det va respekt av. Han va itj nå pen, han nei, men han minna litt om han Montgomery i ansikte.

(Sitat fra Indtrøndelagens Socialdemokrat 17. august 1915:
Ritmester Lindholms optræden paa Rindleret. Retslig efterspil.
Efter sikkert forlydende agter nu de militære autoriteter at granske op i ritm. Lindholms optræden paa Rindleret. Hans overordnede har nu tat sig av saken og antagelig vil de ”flere dragoner”, som skrev artiklen bli drat til ansvar.
Vi har konferert med en del av dragonerne, men de er vel tilfreds med at saken blir oplyst. Hvis saa sker saa skal flere ting komme for offentligheten som neppe ellers kan bli offentliggjort, derfor imøteser vi en retssak som denne med stor interesse.)

Og så vart det satt rætt, militær-rætt, innpå Rinnleiret, med oberstløytnant, og – rittmestera og ka det va. Og så villa dem ha’n Tøndel te å gi opp kæm det va som ha skrivve artikkel’n. Kæm det va som va sjæf for å skriv artikkel’n i Inntrøndelag Socialdemokrat. Men det ga’n itj opp han Tøndel, sjø. Det nækta’n. Og så vart’n Tøndel dømt te tyve døgns arrest, han, ætte at’n va ferdig med militæret. Sånn koinn det gå altså. Derre ha fa’n itj gått i dag. Det va no heller’n Lindholm som skoill hatt straffa. Han hadd jo forsett sæ me at’n skoill b’ynn å rest opp’n Tøndel. Men han fekk tyve døgn å son ættepå, han Tøndel.
I regimentsamlinga i 1918 så kom det sann’li ein fyr i brun dress, med svart spiss-skjægg. Og ha vi itj kjent’n på gangen, så ha vi itj kjent’n gjen, altså. Det va’n Lindholm.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s