Stikkordarkiv: veghistorie

Med hesteskyss og robåt til Nordkapp i 1820

Leopold_von_Buch Leaving Drontheim 003

Leopold von Buch til venstre og Arthur de Capell Brooke i Trondheim til høgre.

I 1807 reiste den tyske geologen Leopold von Buch fra Christiania via Trondhjem til Finnmark og tilbake om Torneå og Stockholm. Han var tilbake i Christiania 27. november etter 7 måneders fravær. I 1810 utga han boka ”Reise durch Norwegen und Lappland”.  Napoleonskrigene hindret i flere år utlendinger i å reise i vårt land, men etter 1814 hadde de på ny adgang. I 1820 reiste engelskmannen Sir Arthur de Capell Brooke i Buchs fotspor til Nordkapp, og i 1823 ga han ut boka ”Travels through Sweden, Norway and Finmark”. Disse bøkene er en viktig kilde til kunnskap om veger og ferdsel i Norge på den tida. De har aldri blitt utgitt i Norge, men i denne artikkelen finner du utdrag av Brookes egen beretning oversatt til norsk.

Her kan du lese mer om Buch og Brookes dramatiske reise til Nordkapp.

Om ferdsel og veger fra de eldste tider til i dag

Kongevegen 014

Kongevegen over Dovrefjell ved Hjerkinnhø

Så lenge det har bodd folk i Norge har det vært ferdsel til vanns og til lands. Den gikk mellom gårder og grender, og fra bygd til bygd. Med fredelig eller fiendtlig formål vandra folk over hei og fjell mellom ulike deler av landet. Veger i egentlig forstand har vi likevel hatt bare i nyere tid, bare noen få hundreår. I ti tusen år før det gikk ferdselen til lands langs stier, tråkk og sleper.

Les videre