Stikkordarkiv: kløvsti

Om ferdsel og veger fra de eldste tider til i dag

Kongevegen 014

Kongevegen over Dovrefjell ved Hjerkinnhø

Så lenge det har bodd folk i Norge har det vært ferdsel til vanns og til lands. Den gikk mellom gårder og grender, og fra bygd til bygd. Med fredelig eller fiendtlig formål vandra folk over hei og fjell mellom ulike deler av landet. Veger i egentlig forstand har vi likevel hatt bare i nyere tid, bare noen få hundreår. I ti tusen år før det gikk ferdselen til lands langs stier, tråkk og sleper.

Les videre