Bestefar minnes: Ungdomsopplevelser fra Jonsvatnet og Ranheim

Ranheim 1914

«Fjæralaget» ved Ranheim Cellulosefabrik i 1914. Emil Simonsen står som nr to fra høgre i bakre rekke. I midten foran står svigerfaren, formann Marius Loraas, født i Frol, Levanger, i 1868. Han var anleggsarbeider i ungdommen, men bosatte seg i Rotbukta ved Jonsvannet og rydda sitt eget småbruk ved siden av arbeidet på Ranheim. Loraas var medlem av herredsstyret og formannskapet i Strinda. Privat foto.

Min morfar Emil Simonsen, født 1893, vokste opp på Lademoen i Trondheim. I 1914 ble han gift med Johanne Kristine Loraas, født 1895 i Strinda. De nygifte flytta inn hos Johannes foreldre Hanna og Marius Loraas på småbruket deres ved Jonsvannet. Emil forlot Trondhjems Jernindustri for en periode da han fikk arbeid på Ranheim Papirfabrikk, der svigerfaren var formann. Nedafor kan du lese utskrift av et lydbåndopptak fra 1972 der Emil forteller om hvordan han fikk kontakt med Johanne, om svigerforeldrene og Johannes morfar, Johan Eggen, som var nabo i Rotbukta ved Jonsvannet og tømmermann på Ranheim papirfabrikk.


Om svigerforeldrene
Han dreiv jola han Loraas, – dreiv godt og han. Han kjøpt av Rota og bygd opp det sjøl. Han va formann på Ranheim ved siden av, veit du, men han dreiv lik godt han som gålbrukeran som hadd heile døgnet. Han hadd no en 30 mål. Og ku og saue’ og hest. Han hadd Vabakk-romme oppå der og, – og rett te å slæpp sauen’ i marka der.
Han va på anlegg ungdommen han Loraas, va på Tustna ætte at ‘n vart gift med a Hanna og. Han va si te å søng rallarvisa, han, og kyndig med litt av kvært, – praktisk, og va me i formannskape og styret for Fjærumsfossen (kraftselskap). Han va litt av ein kraftkar og. Han va omtrent av størrels som mæ. Han va itj nå høger, han va heller litt minder, trur æ. Men han va jævli krafti, ja. Rikti ein knabbe, sjø. – At han skoill få tuberkulose, da gett. Det mått no vær smitte, ja.
Og hu Hanna va real. Det va hu som lært mæ og dans reinlænder. (ler) Æ ha itj vorre frempå golve for å dans nå’n gang, æ. Det va no fest, da, ein lørdag æ va me. Og så satt æ no der æ da, veit du, og så på dem. Og så kom a da og hala mæ fræmpå golve og skoill dans reinlænder. Hu Hanna fekk kræft i levra. Hu kom da te oss i Luna ein dag, og da ha a fått gulsott, sa a. Og det va vel levra, det da.

Fest på Jonsvannet og fotballkamp på Ranheim
Å, ko’ss æ havna på Jonsvannet? Det va sånn æ havna oppå der, at a Brit (søster) og’n Martin fôr oppå der stødi vekk. Dem ha vorte kjent me’n Loraas gjennom’n Ingvald (bror), for han Ingvald leid sommerbolig av Loraas, han. Du veit, han Loraas ha fløtta opp på an’tasjen, han sjø, og så ha’n Ingvald et værels og kjøkken ne. Og så hadd a Johanna stua. Så dem va oppå der stødi dem, sjø. Han la inn vann te Loraas, han Ingvald, ifra brøinn’. Men det va lite fall. Dem koinn få ei bøtt oinner kranen, og da rann det foill krane, men itjnå trøkk. Så det vart no vann da, på kjøkkenet.
Og hu Brit og a Johanna fôr på festen ne’på ungdomshuse der, veit du. Og så holdt dem da på og spurt mæ om å vær me, sjø, – gang på gang. Det va ei helg det derre, – ei helg vi i Falken skoill spark fotball på Ranheim. Så tænkt æ, æ kan da vær me oppå Jonsvatne, da, så går æ da te Ranheim, direkte te kampen. Så vart æ me, og va da ei stoinn på festen der, ne’i Rota, går’n ne’om der, veit du. Men æ gjekk hjem, æ, og la mæ. – Ja, æ gjekk no ne og sparka fotball (dagen etter).

Hesten hans Loraas
Helga ætte, b’ynt dem no å græv gjen om at æ mått vær me, og så vart æ no me da og. Det va itj nå fest, da. Æ husse no på at vi to hesten og skoill kjør oss ein tur. Hu Johanna to hesten. Han Loraas va itj hjem, han. Og så spent vi for mælkvogna og kjørt oss ein tur oppover langs vatne. Og når vi skoill kjør ne av går’n te Loraas da, veit du, så va det ein liten slakke ne’over te vei’n. Og der brøle’n, han, kæm det va som hadd hesten. Ja, sa hu, at vi skoill no bare kjør oss ein liten tur. Jaja, – vi fekk no det da. (ler) Denn’er hesten, ja. Han skoill stå bare på stas, han. Han va snill me dyra han Loraas, ja.
Da æ kom hjem ta æksis æ, veit du, så holdt æ på og pussa dender hesten, så han va jævli pen og blank og fin. – Han kalt’n for Borken, men han va no itj borkat, – lys brun, pen hest, nokså stor og. Og så va det ein dag han sa: ”Kan du itj kjør herre vogna ut te’n Johan Vikaraunet”, sa’n. Han ha lånt ei vogn av ’n Johan Vikaraunet, ei lo-vogn. Jaja, æ skoill kjør utover derre vogna, æ. Og så, når æ skoill tebakers, så sætt æ mæ på og ridd æ, veit du. Når æ kom over brua, og så om svengen, så sjer æ husan te Loraas. Og så sætt æ’n i galopp, æ sjø, så’n lå nokså flat. Med det samma æ kjæm om svengen, så e det ein som brøle: ”Det e itj nå’n kavalerihest, derre!” Han sto ne’på myra der han, ne’om vei’n. Nei, han tålt itj derre han. Han va jævli snill med hesten, han va for snill. Han fekk da for lite mosjon, dender hesten.
Men han så pen ut, og ja. Æ va ne’på Ranheim og harva for ein der, og så kom formann på teggelverke der, han kom ætte vei’n. Så stoppa’n og sto og så på. ”E det Loraas sin hest derre?” ”Ja”, sa æ. ”Ja”, sa’n, «han e litte ansles no ja, enn da’n kom fra by’n som vognmannshest. Han va så mager”, sa’n. Så han ha stelt fint me’n, han Loraas. Det va ein real hest og, forræsten. Han va så vellig, sjø. Men han skoill no stå mæst på stas.
Hu mor og’n far ha vorre på besøk på Jonsvatnet, og så skoill vi kjør dem te Ranheim , æ og a Johanna, for dem skoill ta toget derifra te Lamo’n. Vi hadd ei sånn mælkvogn, med et skrin som vi satt på. Skrinet sto laust, det sjø, va bare smetta på. Og så, når vi ha vorre på stasjo’n med a mor og’n far, så veit du vi kjøre over (jernbane)lina der, – vi må over lina når vi ska opp Reppesbakken. Så gjekk’n da og dro sæ derre hesten, han skoill da itj arbeid nå dender hesten, sjø, skoill bare stå på stas. Og så reist æ mæ og to tømløkka og smekka te’n. Og , dævven (ler), hesten hoppa – hoppa i – og med det samma røkket kom, så datt vi bakover, både hu og æ og skrinet tippa bakom vogna. Og æ kom ned på haue, æ. Æ hadd stivhatt på. – Å dævven – – det sto to insjenøra og så på, – hu med buksa i været. (latter) Han insjenør Lindgren og ein Lorntzen sto der og diskutert. Og så hesten, veit du, han sprang han. Æ mått spreng fa’n i vold, æ, oppgjennom bakkan for å nå’n gjen. Ja, bættere – – (ler) hu vart gærn, hu og da. ”Din toillkopp”, sa a.

Kinobesøk og skihopping med forviklinger

Han va itj nå’n gælnsint mann, han Loraas, nei da, han va real han. Men det va ein gang han va gærn, – ja, da va’n gærn. Det va itj nå snakk å få av’n, da nei, værken for mæ eller nå’n a’n. Han skoill da på herredstyrmøte han, veit du, og det va i by’n. Og så ha’n sætt inn hesten te Langørgen i Prinsensgata, det va sånn heststalla der, for bonan. Og så va a med hu Berit på Odda og så a Hanna, – dem kom te oss, da sjø, mens han va på herredstyremøte. Og så sei æ: ”Men da ska vi gå i kinon”, sa æ, ”han bli no så læng han?” Ja, det va no sjelden han slutta før ti iallfall – og kanskje før ellev og. ”Ja, vi e da hjem te den tid vi”, sa æ.
Og så – ja, vi ha vorre på kino ja, så gikk vi direkte ne te Langørgen, for dem villa itj gå med oppover gjen da, veit du. Når vi kom dit, så ha’n sætt for hesten og gjekk og trampa i kaillen, – det va så jævli kaldt og den kvelden. Gjekk og trampa – dævven, da va’n gærn. (ler) Ja, da va’n gærn, ja. Ja, æ sa det æ: ”Det e no mi skyld derre, da”, sa æ, ”det va æ som fekk dem med mæ på kino, men vi trudd vi skoill kom ut te du slutta”. Men han svart mæ itj heller, du veit, frøys gjor’n, og han ha sætt for hesten, og hesten frøys og. Det va sprængkaldt, sjø. Men da sprang’n da litt hesten og, oppover Bakklandet, ja. Æ hoppa no av æ da, ved Litjgårdsbakken.
Æ va da oppå Jonsvatne og skoill hopp og æ, sjø. Æ va itj redd for å hopp sjø, men utføringa va så som så. Det va itj nå stor bakke, veit du. Det va bakken opp fra Vabakk-romme ovom Loraas der, og ne te gårsplassen. Og der va det et hopp som dem holdt på og hoppa på, han Georg og skreddarguten, han Ole. Så tænkt æ det – når ongan hell på og hoppe på deder hoppe, så må æ da koinn hopp æ og. Og æ gjekk oppi og sætt te æ, veit du, og reinnt og gjekk overend så realt, veit du. Enno hoppa æ itj nå langt. Og da satt a Johanna og mora, veit du, i kjøkkenvindue og så på mæ. Da flira dem godt. Ja, da flira a godt, hu Johanna. Hu sa det mang ein gang siden: «Han kom da oppå Jonsvatne og skoill lær dem å hopp på ski, han, og braut av einast skiparet dem hadd», sa’a. Men æ braut itj av nå ski, æ hadd min egen ski æ, ask-ski. Hu toilla der, når a sa at æ braut av einast par ski’n dem hadd. Så der ha’a lagt på, ja. Det va egentli Ka’l (bror) sin ski. Det va ætte han, – askski. Så æ braut itj av nå ski.

Johan Eggen r2

Johan Edevart Larsen Eggen, far til Hanna Loraas, født i Malvik 1846. Han var husmann i yngre år år, men seinere tømmermann på Ranheim papirfabrikk og sjøleiende småbruker på «Sæter» i Rotbukta (Sæter) ved Jonsvatnet. Kona Jonette er ikke med på bildet, men følger med fra vinduet. Privat foto.

En liten spasertur fra Jonsvannet til Lademoen og tilbake
Han Johan Eggen va rekti ein rugg av ein gammel kall. Æ og’n Loraas og’n Johan og’n Ole Eggen, vi gjekk te by’n ein kveld, nokså seint og derre. Vi gjekk ifra Jonsvatne, altså, gjekk og prata, og jaggu havna vi itj ne’i Strandvei’n (latter). Ja, vi hadd no kanskje smakt skjænk, æ veit itj æ, men nå foill va vi no iallfall itj. Han Johan han sovna i sofa’n, han. Hu Brit va og la oinner’n ei put hu. Og han sovna så gladeli den der gammel’n. Og svetta så det rann av’n. Han va no vel mellom 70 og 80 år.
Ja, det va litt av en spasertur, det va det. Og så gikk vi oppover gjen og. Sov jo ei stoinn han Johan, og så bars det no oppover gjen. Vi va itj redd for å gå den gangen, sjø.

Sauen hennes Hanna
Ja, du skjønne, lørdagan så kjørt a Hanna, mor hennes Johanna, og a Serina Eggen te by’n og handla inn for vækka. Mens dem va i by’n så hadd’n Loraas nattskift (på Ranheim), og så va’n hjem da, veit du, om da’n mens dem va i by’n. Så va det han Kirk -, ja, han hadd et navn som b’ynt på Kirk- , ”sveisern” kalt dem’n (se fotnote), – ja, nok om det, han kom no oppover og villa kjøp ein sau. Sau’n ha da lam og sjø, – han gjekk med lam, ja. Og så ha’n da sælt sau’n, han Loraas. Men da a Hanna kom gjen fra by’n, så ha hu sælt sau’n te Woldseth, altså svigerforeldran te a Serina Eggen. Og hu ha sælt sau’n før’n Loraas sælt’n, og hu ment at sau’n skoill taes gjen. Han satt sæ imot han Loraas, sjø, han villa itj ta gjen sau’n, men hu sto på sett, at sau’n skoill tebakers, ja.
Og så spurt a da om æ villa vær med, sjø. Og så vart æ da med a, æ. Det va om kveld’n, og da vi kom ne’over, så villa’n itj gi fra sæ sau’n, sjø. Holdt på læng og diskutert med’n, sjø. Men hu ga sæ itj, hu nei. Te slutt så fekk vi no sau’n. Men dævven – du skjønne det va tussig – det va jævli langt fra Ranheim og opp te Jonsvatnet, og han va tung derre sau’n som gjekk med lam. Og dævven, når vi kom oppom Reppesbakkan et støkke, så villa’n itj nå mer, sau’n. Han va heilt færdi han. Så mått æ bærra’n, æ. Men, du skjønne, – fa’n, æ vart så klar. Gjekk og bar’n da, veit du, så sætt æ’n ned, og så gjekk vi no et støkke, og så mått æ bær’n gjen. Æ va aldeles færdi æ, altså. Æ va no mer færdi æ enn sau’n (latter).

Mannen som ble kalt «sveisern» var trolig Jens Kirkvold, født 1854 i Tydal, jordbruks- og gårdsarbeider, bosatt i Trøa på Ranheim (Folketelling 1910).

Loraasguttene som døde
Han va itj nå heldi med gutan sin, han Loraas. Tre støkker –. Han sørga fælt på’n Georg, gett. Det hadd vorte samma typen som han sjøl, det sjø.
Det va no rart og. B’ynt å bli redd mora, veit du, om kveld’n. Vi va jo der, æ og a Johanna. Vi skoill jo reis te byen gjen. Og så gjekk a no og engsta sæ for guten, veit du, han fôr på skøyta utpå vatne der, i mørket. Og isen ha nættopp lagt sæ, det va ti’li på høsten derre. Og så sei a det og sjø: ”Han fær no vel itj så’n går gjennom isen, guten?» ”Ja”, sa’n Harald, ”e’n no så dum så – – ” Og du skjønne, guten kom itj gjen, han. Ja vi reist no – vi vesst itj nå om det vi da, men vi hørt no det ættepå at’n itj kom gjen.
Og så va dem ut da’n ætte, veit du, og da vist det sæ, han ha reinnt roindt derre bækkosen, og så rætt uti osen. Men dem va to, veit du, han skreddarguten og, – han va ønger enn ‘n Georg, men han kom gjen, og itj sa et ord om’n Georg. Det vistes jo, han ha kjæmpa fælt, han Georg, veit du, for å kom opp. Han va aldeles rausprængt, og hendern, – han ha honge i iskanten antagli, for han – han va – – og når’n lå inni stua der, i kista, så va’n aldeles raulett. Rød over hele ansikte, han så itj ut som et lik, altså, han så ut som’n lå og sov.
Han Harald omkom i Baltimore (i en bilulykke), og’n Kristian fikk tubrkulose. Han va vel en 16 – 17 år. Dem sa no det va for at’n ha ramla ne fra et træ, men æ veit itj æ. Det va ein real gut, det og.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s