Bestefar minnes: Gårdsgutt på Lade 1904 – 1908

Lade r2 3

Lade gård i 2011. Bygningene er oppført 1810/11 av den trondheimske grossererfamilien Meincke. Sammen med den restaurerte hagen er dette det mest komplette empireanlegget i Norge som er bevart. Foto: Erik Stenvik

Min morfar, Emil Simonsen, født 1893, vokste opp på Lademoen i Trondheim der familien bodde i Strandveien 37. Han måtte som sine søsken tidlig bidra til familiens underhold. Fra han var 11 år til han var 15, mens han fortsatt gikk på skolen, tjente han som gårdsgutt hos agronom Holst på Lade gård. Egil Holst (1869-1936) var sønn av kjøpmann Johan Martin Brodtkorb Holst og bror av Johan Throne Holst som grunnla Freia sjokoladefabrikk. Han kjøpte gården i 1893, drev jord- og husdyrbruk og gartneri inntil han solgte gården til Trondheim kommune i 1917. I mange år holdt Noregs lærarhøgskole til her. I 1992 ble gårdstunet overtatt av Reitangruppen. Nedafor kan du lese utskrift av et lydbåndopptak fra 1972 der bestefar forteller om noe av det han mintes fra årene som gårdsgutt på Lade.


Æ va på Lade fra 1904 te 1908. Det vil sei, æ kjørt itj melka te å begynn’ med i 1904, æ va med og sprang inn med melka. Æ fekk itj nå betaling. Det va no artig å vær med. Men så veit du, han Holst va smart. Han tenkt som så, her e det billig arbeidskraft, kjør melka, du, så e’n på går’n, melkdrengen. – Ja, han villa gjern ha mæ han Holst, han likt mæ vesst godt, han. Sjøl om’n vart gærn for at æ sovna av ein gang.

180px-M_268_holst-egil_edited-1   Emil, atelierbilde copy

Egil Holst (t.v.) foto: WikiStrinda og Emil Simonsen som konfirmant i 1908, foto: privat.

Hestene på Lade

På Lade hadd dem fem hesta. Dem hadd de to svarte svenskhestan, som hett Odin og Tor. Han Odin, det va ein kraftig hest det, men han hadd det med at tunga hang ut på eine sida. Han va så redd det minste papir som blåst, han, hvess det kom blåsenes i gata, altså. Og så va’n så hard, sjø. Når vi træska, – kjørt hestvandringa, og det kom et papir blåsenes, så reiv’n opp heile skiten, han. Hestvandringen sto ne’i går’n, han, ne’om låv’brua, med tannhjul og greier. Ein gang, i byen, så vart’n skræmt og sprang ut. Han sprang inngjennom viduet te Otto Keisers hattforrætning på hjørnet av Nordre og Olav Trygvesonsgata. Han skar sæ soinn da, veit du, og vart ståan med forfotan oppå disken. Og siden kalt dem’n ”Hattmakarn”.

Lade r2 6

Driftsbygningen på Lade tidlig på 1900-tallet. Foto: Trondheim byarkiv.

Og så hadd dem en tjenesthest, Sigurd. Dævven, det va ein real hest. Det ha vorte travar og det, ha’n træna’n. Vellig, og så si te å spreng. Æ va i vei og skoill hent nå grisonga oppme Lerkendal, – Sorgenfri, det va det, ja. Med melkvogna og’n Sigurd. Og så, veit du, æ kjørt nokså fort, – æ syntes det va arti å kjør fort. Når æ kom te Lade, så hadd grisongan kasta opp. (ler) Budeia sa det, hu: ”Du har kjørt fort, du”, sa a.
Ein gang skoill æ vær med’n Toralf, han som kjørt melka, å hent ein ny melkhest. Æ va bare gutongen den gangen æ, veit du. Vi hadd lånt ei merr som hett Luna te Jordan på Jarlheim (Se fotnote). Dem hadd to hesta te Jordan, Luna og Unn. Og den der Luna, hu va kvit og i statur som ein fjording, men det va itj fjording, hu va større. Ja, så skoill æ vær med æ da, veit du, for vi skoill jo ha med den nye hesten hjem igjen. Det va ein fjording vi henta, men ein pen, slank fjording. Så spent’n nyhesten for slean han Toralf, så skoill æ ri den der Luna æ da. Æ ha da vel itj sotte på hest før, nå særlig æ da. Men det va ein rolig hest den der Luna, sjø, så det va itj nå å snakk om. Og derre va om vår’n, men æ trur det va my barflækka der vi kjørt i gatan, og litt bløytt va det og. Og så veit æ sainneli itj, æ sjø, før hesten tverrstoppe, og æ fremover sjø, og datt ned i gata. Og hesten sprang no ifra mæ (ler). Æ hadd bare bess’let, veit du, æ hadd itj nå ann’t. Men så sprang æ ætte hesten, og nådd’n da sjø. Så skoill æ sætt mæ på skrinet på melkslean da, og hold i’n. Og så kjørt vi ned igjennom Kjøpmannsgata. Da va det bare ett trikkspor den gangen, det va trikkspor med sløyfa (der trikkene kunne passere hverandre). Men da vi kom nesten ne’over te trikksporet, – æ satt og va itj så oppmerksom æ veit du, og trur du itj den der hesten tverrstoppa og sleit ifra mæ bess’let og sprang (ler). Men æ sprang ætte’n og nådd’n akkurat ne’me trikksporet. Dævven, ha trikken komme koinn ‘n ha kjørt på’n. Så æ nådd’n akkurat ne’me trikksporet te Bakkbrua der. Så sætt æ mæ no på og holdt i’n, og vi kom no hjem da.

Visergutt
Det va rætt som det va æ va i by’n med grønnsaker, æ sjø, te forrætningan. F’reksempel Stoppenbrink, det va på hjørnet av Thomas Angellsgata og Nordre, på nersida – te høyre når du går oppover. Der va Stoppenbrink, det va sånn delikatæsseforrætning. Der va æ med agurk og salat og grønnsaker. Og så veit du, når æ skoill dit altså, når dem fordra det, så forlangt æ å få lån sykkel’n te gartner’n. Han sa no nei, sjø, men æ gjekk itj æ, uten at æ fekk sykkel’n. Æ gjekk itj og sleit på dender korga.

Lade r2 7 Lade r2 5

Lavei’n nedover forbi kirka på den tida Emil var gårdsgutt på Lade til venstre. På bildet til høgre fra 2011 er kirkegården utvida og trafikken går langs Jarlevegen. Fotos: Tronheim byarkiv og Erik Stenvik

Det regna og så ha æ komme ut og skoill kjør ned Lavei’n, forbi kjerka og så neòver, og så te Lamo’n. Æ sykla no ne’over, og så sykla æ forbi ein drosje, ein drosjekusk fra torvet. Så skoill æ kjør innpå vei’n igjen, og kom ne’i et hjulspor, sjø, og bekka overend’, korga og ræddiken og salaten i skiten (ler). Æ tok korga, æ, og så skrapa æ det te sies æ, så itj drosjen skoill kjør over det. Han flira, drosjekusken. Og så plokka æ det oppi korga igjen – det va my skit i det, sjø, gataskit. Og så kjørt æ ne’om Strandvei’n, hjem, og så sætt æ det oinner sprenget i bakgården og spyla det. Og kjørt med det og levert det, og hørt ingen ting. Det va no my sand i mellom der, tænke æ. Jada, æ kjørt overend gett, så at korga og ræddiken og salaten og agurken fløyg bortover. Nei, ‘n skoill itj værra kar, nei. Æ koinn ha venta te drosjen ha kjørt.
Det va en ainn gang det nære på å gå gæli ne’i La’dal’n. Det va nå’n som ha sætt ei handvogn tvært over vei’n. Dævven, da va æ i et par skjæker, ja. Æ hadd sykkel som det va fastnav på, veit du, og så ha æ latt’n bare roill, æ, ne’igjennom bakken. Han va djupar La’dal’n da, enn ‘n e no, og bratter. Og itj torsa æ innpå pedalan, veit du. Ha æ no tænkt mæ i det og sætt ein fot på hjulet. Æ ha fanken itj nå breiar plass enn sånn, nei, da æ passert handvogna, men æ smatt forbi, gett. Heldivis. Dævven, da vart æ nærvøs, ja. Det va ne’i der han advokat Bakke kjørt sæ hjæl.

Mislykka utpågang og bær-slang
Ein formeddag vi holdt på og kjørt inn grønnfor, æ og’n Toralf, så kom’n oppover han Artur Haugan ifra går’n nederst i Korsvika. Han hadd komme hjem fra sjøen, han. Han va no så am’rikansk, og. Og så sei’n: ” Æ ska te by’n, æ, og så ska æ kjøp ei flask konjakk, så kjæm æ oppover i kveld”. ”Javel”, sa’n Toralf. Og så kom’n da, om kvelden. Så kom dem på at dem skoill gå utpå, derran der. Ja, dem to no med mæ da, veit du. Og når vi kom te Ringve da, veit du; ”stekk opp du”, sa’n, ”og be de to pian om å kom ned. Det e to herrer som vil snakk med dem”. Ja, æ gjekk opp æ, og gjekk inn i kjøkkenet og bar fram ærendet mett. Veikjan sto bare og så på kværanner dem, og flira. Og pluts’lig så får æ ei dør i ryggen, og så va det’n Ivar Lykke, han va gift med Bakke, han sjø, så bodd dem på Ringve. Det va han som kom inn. ”Hva vil De?” sa’n. ”Nei, – æ skoill be damene om å kom ned te to herrer”, sa æ. ”Hils de to herrer med det”, sa’n, ”at det bor ikke den slags damer her” (ler). Ja, æ gjekk no ned med den beskje’n og, æ.
Ein gang ha vi tænkt oss på bær-tjyving på Ringve. Det va kul-mør`t om kveld`n, og så sto vi på vei`n og spekulert på om vi skoill klyv over gjæle, altså. Men vi va itj i nærheten av gjæle heller, før det small et skudd. Og så sei`n Pål (eldre bror av Emil): ”Fa`n, dæm traff mæ”, sa`n. Og da rann blo`e ne`over, det fossa or`ntli ne`over. Rætt i painna , – aldeles som ein gris. (ler) Æ forstår itj ka det koinn vær dæm ha ladda med, at itj det vart vær. Ættepå så sprang vi oppover te porten oppå Ringve, og så va det ein, – det va vesst`n Johannes Klausen trur æ, som to ein jævli stein og læmpa imot porten. Porten va stængt, sjø.
Da`n ætte så gjekk vi oppover om ætt`medda`n, nokså ti`li, eller iallfall mens det va lyst, for det va ein tater på går`n, og vi trudd det va han der som ha skutte, sjø. Og det va det antagli. Det va næsten sekkert og det. Det va om høsten derre, sjø, og så skoill dæm ta inn hæstan som sto ne`på jole der, ne`om vei`n, veit du. Og så kom det to mann, han tatern og ein te, og skoill ta kværsin hæst. Og så sto vi der da og venta. Og så kom han advokat Backe, han som hadd Ringve da, han som kjørt ihjæl sæ inni La`dal`n der. Han kom og sto ne`i grinda. Og så, når dæm kom da, veit du, så reiv dæm tatern av hæsten og dængt opp han, da sjø. Om det va han som ha gjort det eller itj, det veit itj æ, men –. Og så han Backe veit du, han ropt at det skoill bli farlig for dæm, derre der. ”Bare ti still du”, sa`Johannes Klausen, ” æ kjenne dæ, æ ”, sa`n, ”kom hit og sjå på painna te han”. Ja – nei, vi skoill snakkes ved i rætten. Men det vart no itj meldt, nei.

Om familien Holst
Den eldst sønn’ hans Holst, Fritz, va lik gammel som mæ. Derre guten va itj rætt han, – han koinn umulig vær rætt. Han va ætte mæ samma pokkern ka det va. Æ slo’n ein gang æ sjø, så blo’e rann. Og da kom a frua. Da va a gærn, hu kalt mæ for både lamonitter og lamoramp, hu. Han slo mæ med pisk, han, æ vesst jo ingenting, æ, før æ fekk mæ ein, av en pisk. Vi kom opp fra Korsvika, æ og gartner’n og’n Toralf og ein Berg, ein som seiner va sporvognsfører. Vi ha vært ne’i Korsvika og bada oss. Det va om formeddan, mot meddagstida, og så kom vi oppigjennom La’trøa og der va det sånn små løvskog. Og pluts’lig så får æ mæ ein av pisken, æ, over kinne, gett. Men da reinnt æ på’n og traff’n over nasen så blo’e skvatt. Da va æ gærn, ja.
Æ gikk no foran de anneran, – hu sto no og brukt kjæft ætte mæ, hu frua. Da æ kom bortover mot Lade, så kom’n Holst. Og så hørt’n derre skriket fra guten, sjø. Han brøla, han. Så spurt’n ka det va for nå. Så fortælt æ det, æ da. ”Han Fritz som slo mæ med en pisk”, sa æ, ”og så slo æ te’n”. ”Ja bry deg ikke om det”, sa’n, ”gå et ærend for meg. Du går til distriktslæge Herlofsen på Ørneapoteket med en blomsterbukett”. Så fekk æ ei kron te’n. Han Holst fekk itj nå mot mæ for derre, langt i fra! Han fekk jo straffæksis mang gang guten, han stængt’n inn. Han va jo umulig.
Ein gang heldt vi på og breidd frau ne’på jole, der. Og så va det en agronom, Solem, som holdt på og målt opp åk’ran der, – han fôr no med et sånt mål og målt. Og så kom’n guten, og så ha’n vorre borti, – det va kompost, sjø, og mannskit og, – så ha’n fått i ei reim og trækt utav det der, og kom og skoill slå te mæ, veit du. Æ mått bare retirer, æ, for æ villa itj ha det der på mæ. Så ropt’n te’n, han Solem: ”Du må hold dæ i ro gut!” Nei, han brydd sæ itj nå om det, han. Æ mått bare stekk oinna, æ. Da kom’n Holst og fekk i’n, og da fekk’n husarræst.

Lade r2 4

Lade gård i 2011. Foto: Erik Stenvik

Han va no ætte mæ allsteds. Ein gang fekk æ mæ ein, – da gjømt vi kul. Dem ha barnesælskap. Hu va no der hu Julie, eldste dattera, hu va oppkalt ætte hu på apoteket, Julie Bakke, og så va det ei fra Leangen, ei snedig pi. – Ja, vi gjømt kul, og så skoill æ stå, æ, og da sto æ ne’om hovedbygget, ne’om hjørnet der. Og plut’slig så får æ mæ ein, – æ b’ynt å blø litte og, men det va itj nå særlig. Men du veit, æ vart ståan litt læng før æ b’ynt å leit, så hu Julie kom no hu, ”å, det er Fritz som har vært her nå”, sa a, og så gikk a og henta faren, og så vart’n toppleidd inn.
Han for da innpå butikkan og tagg når’n kom fra skolen. Dem sendt’n no te Amerika. Men æ snakka no me’n overlæge Holst på syk’huset, på Østmarka mang år seinar. Æ spurt æ om det va Holstfamilien på Lade som hadd skjænka statuen av’n Petter Lie og frua. ”Nei, det er vi, vi brødrene, det”, sa’n. Fredrik, Aleksander, Petter, all derran. Så spurt’n om æ va kjent på Lade. ”Ja, æ har vorre på Lade og arbeidd, kjørt melk”, sa æ. Da vart’n så ivrig, da sjø. ”Ko’ss e det me’n Fritz?”, sa æ. ”Ja, han har kjøpt sæ gård på Hedemarken no”, sa’n. ”Enn ‘n Sverre da?” Ja, han ha omkomme på ”en reise te Australia”. Det va ein real gut. Han skjemla litte, han.

Bjørg 1976-1-2

Siste kjøretur med hest og melkvogn. Emil Simonsen, 83 år gammel, viser gamle ferdigheter ved tømmene i 1976. Foto: Erik Stenvik.

Men han Holst vart gærn på mæ ein gang. Vi holdt på og kjørt høy, det va så varmt, sjø, og så la æ mæ oinner hesja, æ, i meddagskvila, og sovna. Og da æ våkna, så skjønt æ at det va seint, og så va det æ som skoill fli i fjøset før melkinga, – ha ut kuskiten. Da æ kom ne’i fjøset så gjekk’n Holst der i skjortarman og måkka skit. Da varskudd’n at æ koinn bare reis, han ha itj nå mer bruk for mæ. Og det passa jo egentlig godt, for æ skoill b’ynn på Trondhjemsvær’ste’ (Trondhjems Mekaniske Verksted), æ da. Men så kom’n ættepå og sa at æ mått itj bry mæ nå om derre, han villa æ skoill fortsætt. Men så sa æ det: ”Nei, æ har fått mæ anna arbeid, æ, æ ska b’ynn på Trondhjemsvær’ste’”. Han bau mæ no mer betaling og, vess æ villa bli, men æ hadd no besæmt mæ, da.

Fotnote 1.

Eiendommen Jarlheim lå ved Ladebekken og tilhørte brødrene Caspar og Henrik Julius Jordan som drev såpekokeri og trankokeri. Ladebekken ble på grunn av utslippene kalt «Jordans flod».

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s