Idrettsskade, arbeidsulykke, avholdssak og klassekamp

???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????

Skihopper og tømmerhogger. Foto Beitstaden historielag.

For omkring hundre år siden kom to unge menn fra Namdalseid alvorlig til skade. Omstendighetene var ulike, den ene brakk foten under et skirenn, den andre var en tømmerhogger som kom under et tre og måtte amputere høgre arm. Dette er utgangspunktet for to leserinnlegg fra Namdalseid i februar 1915, ett i den borgerlige avisa Indtrøndelagen, det andre i den sosialistiske Indtrøndelagens socialdemokrat. Engasjementet hos innsenderne er sterkt når de bruker det som skjedde som bakgrunn for å fremme det de brenner for, den ene avholdssaken og den andre klassekampen.

Fra avisa INDTRØNDELAGEN onsdag 10.februar 1915:
«FRA NAMDALSEIDET.

Under præmieskirendet i Bjørgbakken søndag var en av deltagerne i hoprendet – en ungdom i sine beste aar – så uheldig aa falde og brække laarbenet. Vedkommende blev straks bragt til Namdals sykehus.
Nu skulle man tro at en saadan ulykke vilde vække saa stort alvor og medfølelse hos de styrende at den paatænkte festlighet om aftenen i forsamlingshuset vilde bli indstillet, ligesom de øvrige hver for sig – ved tanken paa et lidende menneske – ikke følte sig i feststemning, men holdt sig hjemme. Men hvad sker? Jo, at det avholdtes festlighet med dans og hvor berusede personer optraadte. Saadanne følelser er saart og nedslaaende for os som tror paa fremgangen av det gode og ædle i menneskelivet, men det viser hvor langt vi er kommet i det store og hele. Jeg tror ikke Namdalseidet staar tilbake for andre bygder hvad samfølelse og ædruelighed angaar, – snarere bedre end mange andre, – men vi har noget av de de interesser som særkjender rusdriktrafikens mænd og som i enkelte tilfælder stikker sin hæstefot frem og ved forskjellige anledninger faar overtaket.

Den 8.februar 1915

Avholdsmand.»

Losje Beitstad 2

Avholdslosje i Beitstad (med hoppbakke i bakgrunnen) ca 1920. Foto Beitstaden historielag.

Fra avisa INDTRØNDELAGENS SOCIALDEMOKRAT fredag 19.februar 1915:

«KLASSEFORSKJEL.

(Brev fra Namdalseidet.)
Overalt og især i vor tid er man opmerksom paa at der er to klasser i samfundet, overklasse og underklasse. Ogsaa her paa Namdalseidet er det en saadan klasseforskjel. Jeg kom nærmest til at tænke paa to ulykkestilfælder, som har hændt her i bygden nu nylig, og som vidner om dette klasseforhold.
Handelsbestyrer ved Korsens handelssamlag var saa uheldig at han under et præmieskirend i Bjørgbakken faldt og brøt av laarbenet. Dette var under et sportsstevne. Den anden ulykke skedde under kampen for det daglige brød. En ungdom, Ivar Helgebostad var paa tømmerhugning. Han fikk en tømmergran over sig så høire arm blev knust. Begge de tilskadekomne er indlagt paa sykehuset. Førstnævnte ulykke er omtalt i aviserne. Det kommer vel av at han som var utsat for den hører til den bedrestillede klasse. Samme kveld som denne ulykke skedde holdt idrætslaget fest med dans og morro og deriblandt var nosaa meget fyld.
Den anden er søn av en husmand. Hans høire haand maatte amputeres. Han blir saaledes arbeidsudyktig. Denne ulykke er saavidt mig bekjendt ikke nævnt i nogen avis. Det er vel fordi han tilhører underklassen, til disse som hver dag kjemper for tilværelsen. Disse to ulykker har hver sin side. Den første skedde under kappestriden for ry og hæder. Den anden skedde i kampen for at leve.

Namdalseidet den 15/2 1915.
S.ns.»

Tidlig på nittenhundretallet var det lite av oppsøkende journalistikk rundt om på bygdene. I avisene fra den tida finner vi derfor bare unntaksvis direkte skildringer av begivenheter som fant sted og folks tanker og holdninger. Gjennom leserbrev kan vi likevel indirekte få innblikk i hendinger, holdninger og konflikter i lokalsamfunnet.
Eldre eidbygger husker fortsatt både handelsbestyreren som var så uheldig å brekke foten, og han som mista arma i en arbeidsulykke i skogen og senere tjente til livets opphold som kramkar. Brevskriverne vil trolig forbli anonyme.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s