Stikkordarkiv: steinkjer

Øyenvitner til flyangrepet på Namdalseid tirsdag 30. april 1940 forteller

heinkel

Et tysk Heinkel bombefly slipper lasten. Fly av denne typen ble brukt under flyangrepene i Nord-Trøndelag i april 1940. Foto: Luftwaffe.

Det er velkjent at Steinkjer og Namsos ble lagt i ruiner etter angrep av tyske bombefly i april 1940 i samband med den allierte landgangen som tok sikte på å stanse tysk framrykning. Luftwaffe gjorde så grundig arbeid at «to be namsosed» på engelsk i ettertid betegner det å bli fullstendig utslettet. At tettstedet Namdalseid, som ligger midtvegs mellom de to byene på de alliertes framrykningsveg sørover, også ble utsatt for angrep av tyske bombefly er mindre kjent. De fleste av de som opplevede det som skjedde er i dag borte, men nedenfor finner du øyenvitneskildringer som ble sikret ved hjelp av lydopptak og nedskrevet i 1996 mens de som opplevde infernoet på nært hold fortsatt var blant oss.

Les videre

Automobilens inntog på norske veger

Veg r-1

Sigrid Simonsen fra Trondheim, født 1888, poserer ved autmobil fra først på 1900-tallet.

De første bilene som kom til landet rundt forrige århundreskifte ble sett på som spennende leketøy for velbeslåtte og eventyrlystne sportsmenn. Tillatelse til ferdsel på vegene måtte innhentes hos lokale myndighter som kunne avslå eller sette strenge vilkår. Skepsisen mot biltrafikk var betydelig, særlig i landdistriktene, men etter som doningene ble mer driftssikre og anvendelige måtte motstanden vike. Gjennom sentrale regler for bruk av motoriserte kjøretøy og bedre veger ble forholdene lagt til rette for trafikk, og allerede i 1908 ble de første automobilrutene etablert.

Les artikkel om bilismens gjennombrudd først på 1900-tallet