Stikkordarkiv: rutebil

Automobilens inntog på norske veger

Veg r-1

Sigrid Simonsen fra Trondheim, født 1888, poserer ved autmobil fra først på 1900-tallet.

De første bilene som kom til landet rundt forrige århundreskifte ble sett på som spennende leketøy for velbeslåtte og eventyrlystne sportsmenn. Tillatelse til ferdsel på vegene måtte innhentes hos lokale myndighter som kunne avslå eller sette strenge vilkår. Skepsisen mot biltrafikk var betydelig, særlig i landdistriktene, men etter som doningene ble mer driftssikre og anvendelige måtte motstanden vike. Gjennom sentrale regler for bruk av motoriserte kjøretøy og bedre veger ble forholdene lagt til rette for trafikk, og allerede i 1908 ble de første automobilrutene etablert.

Les artikkel om bilismens gjennombrudd først på 1900-tallet